fieldset

Dins del programa “Lluita contra l’exclusió social i desenvolupament rural” els projectes són:

<fieldset style="border: 1px solid #000000; color: #000000;">
<p style="text-align: left;"><span style="color: #737373;">Dins del programa “<span style="color: #4c66ff;">Lluita contra l’exclusió social i desenvolupament rural</span>” els projectes són:</span></p>
</fieldset>