Autor

Nascut a Badalona un 1 juliol 1963

A causa de la meva afectació de Paràlisi Cerebral, amb quatre anys i mig els meus pares em van portar, després de donar diverses voltes, el Centre Pilot Arcàngel Sant Gabriel, situat a la part alta de la muntanya de Montjuïc, just al costat d’on l’estadi Olímpic de Barcelona. Durant la meva estada de 8 any al centre a mitja pensió, els metges i professionals de fisioteràpia, logopèdia, etc. van estar al meu costat per millorar el meu estat físic i poder accedir a l’escola ordinària i obrir-me camins en aquesta societat.

El mes de juny de 1975, just coincidint amb les vacances d’estiu em van donar d’alta del centre per incorporar-me a l’escola ordinària amb un nivell de Quart d’EGB.

Vaig cursar tot l’ensenyament bàsic a l’escola «Artur Martorell» fins a vuitè ja que allà no era possible cursar cap altre estudi i tots els alumnes havíem d’anar a altres centres per continuar la nostra ensenyament. Va ser llavors quan vaig escollir cursar els estudis de Formació Professional com a possible sortida laboral, escollint la branca d’administratiu.

Estudis i formació:

 • 1979 – Ensenyament General Bàsic.
 • 1979 – 1981 Administratiu «Mireia Centre d’Estudis».
 • 1981 – 1983 Curs de Comptabilitat amb un empleat de banca.
 • 1984 – Curs de Sistema Operatiu MS-DOS i programació amb RM-COBOL.
 • 1988 – Curs de Monitor d’Esbarjo de la Generalitat de Catalunya.
 • 1990 – Juliol: Unix-Usuari; Unix-administrador.
 • 1990 – Octubre: Informix-SQL; Informix-4GL.
 • 1991 – 1992 Curs de Clipper, C i Pascal a «Logic Control».
 • 1994 – Programació en «C».
 • 1995 – De maig a juliol curs de Tècnic assequible a la «Fundació EMI».
 • 1996 – 1997 Certificat del nivell «B» de Català.
 • 1996 – 1997 Curs de programació de Visual Basic a «ICC de Badalona».
 • 1997 – Ampliació i perfeccionament de la programació de Visual Basic a «Cibernos de Barcelones».

Llocs de treball:

 • 1981 – 1993 Tejedor Carbó, S.A.
 • 1981 – 1990 Encarregat de mantenir en ordre i net el magatzem així com portant un control d’Estocs amb ordinador fent jo mateix els programes pertinents.
 • 1990 – 1993 Accedeixo al departament de Comptabilitat per confeccionar una petita aplicació de Comptabilitat.
 • 1993 – Adapto un programa ja existent perquè pugui funcionar sota «MSDOS» ja que a finals d’any l’empresa es fusionava.
 • 1994 – M’incorporo a «IESE Universitat de Navarra».
 • 1995 – D’octubre a desembre entro a treballar a «CaixaLeasing, SA».
 • 1996 – De maig a juliol curs de 600 hores de tecnic comptafle a la Fundació EMI de Barcelona.
 • 1996 – 1997 Vaig participar en un programa d’inserció laboral a l’Ajuntament de Badalona per un període de quatre mesos.
 • 1997 – 2006 Treballi en la «Fundació Acollida i Esperança» Com comptable i informàtic.