Josep Martínez Tejedor

Nascut a Badalona un 1 de juliol de 1963

Degut a la meva afectació de Parálisis Cerebral, amb quatre anys i mig els pares hem varen dur, despres de donar varies voltes, al Centre Pilot Arcángel Sant Gabriel, situat en la part alta de la muntañya de Montjuïc, just al costat d’on es l’etadi Olimpic. Durant la meva estada de 8 any en el centre a mitja pensió, els metges i profecional de fisioterapia, logotarapia, etc. Van esta al meu costat per tal de millorar el meu fisic i d’aquesta manera poder accedir a l’escala ordinaria i obrirme camins en aquesta societat.

En el mes de juny de 1975, just coincidint amb les vacances d’estiuhem van donar d’alta del centre i incorporarme a l’escola ordinria amb un nivell de 4r del que en aquell temps era l’ensenyança general bàsica. Tot que d’un manera periódica i vaig per seguir els meus contros médics.

Vaig cursar tota l’ensenyança bàsica a l’escola “Artur Martorell” fins a 8è ja que alla no era possible cursar cap altre estudi i tots els alumnes ens teniem que anar a altres centres per continuar la nostre ensenyança. Va ser llavors que vaig escollir la sotida de la Formació Profesional com a posible sortida laboral, tot escollints la branca d’administració.

Estudis i formació:

            1979 – Ensenyança General Bàsica

            1979 – 1981 Mireia Centro de Estudios

            1981 – 1983 Curs de Comptabilitat amb un empleat de banca

            1984 Curs de Sistema Operatiu MS-DOS i programació amb RM-COBOL

            1988 – Curs de Monitor d’Esplai de la generalitat de Catalunya

            Juliol de 1990:

                        Unix-Usuari

                        Unix-Administrador

            Octubre 1990:

                        Informix-SQL

                        Informix-4GL

            1991 – 1992 Curs de Clipper, C i Asembler a “Logic Control”

            Tardó de 1994 Curs de Programació en “C”

            De maig a juliol de 1995 Curs de Técnic Comprable a la “Fundació EMI”

            1996 – 1997 Certificat del nivell “B” de Català

            1996 – 1997 Curs de programació de Visual Basic a “ICC de Badalona “

Maig de 1997 Ampliació i perfeccionament de la programació de Visual B. a “Cibernos de Barcelonaa”

Els dies 2, 3 , i 4 d’octubre de 2004 vaig participar en unes xarrades sobre com portar el dol las persones, explicant la meva experiencia com a ser huma que malgrat les limitacions m’hi anat obrint cami a la vida i explicant com ho he fet.

A la tardo de 1995, un cop ja finalitzat el curs de tècnic contable, vai fer dues o tres sesions del que es la comptabilitat en el talles de formació ocupacional de “ASPACE” per aquells companys que es volguesin obrir camí en el mont de la comptabilitat com a sortida laboral.

Els dies 2, 3 i 4 d’octubre de 1996 participació del III Symposium Internacional de Treball amb Suport; departament de Treball de la Generalitat, representant al Centre Pilot Arcangel Sant Gabriel.

Llocs de treball:

            1981 – 1993 Emplat de “Tejedor Carbó, S.A”

1981 – 1990 Encarregat de mantindre en ordre i nat el magatzam així com duent un control d’estocatge amb ordinador fent jo mateix els programes partinent.

1990 – 1993 Excedeixo al departament de Comptabilitat per tal de confeccionar una petita aplicació de Comptabilitat.

A la tardor de 1993 Adapto un programa ja existent pertal de poguer-lo fer funcionar sota “MSDOS” ja que cap a finalas d’any l’empresa es fuciona i quedo a l’atur.

Fins el setembre de 1994 m’implico en una empresa d’informàtica, on montan i reparant equips, de manera voluntaria i d’aquesta forma hem serveix per acabar-me de formar en el camp de la informàtica sent capaç de fer petites reparacions.

El setembre d’aquell mateix any, participo en un taller de recerca de trebal a “ASPACE” amb la qual cosa em permet accedir a una feina de d’un mes a l’empresa “I.E.S.E. Universidad de Navarra” per tal d’introduir els curriculums dels alumnes del centre. La durada d’aquesta feina es de un mes

El 25 de novembre de 1994 m’incorporo de nou a la botiga d’informàtica per estar ocupat i d’aquesta manera continuar la meva formació en el muntatge i reparacions d’equips nformàtics.

El 25 d’octubre de 1995 fins 24 de desembre, tinc l’opotunitata de treballar a “Caixaleasing, S.A” realitzant tasques administratives.

Del 25 de novembre de 1996 al 24 de març de 1997, vaig participar en un programa d’integració laboral amb suport per a persones disminuides en el Ajuntament de Badalona. En aquest temps vaig està fen tasques administratives en la “Concellaria d’Asumtes Socials”

Tot seguit, vaig, en el mes d’abril del mateix any, entrar a trebella a la “Fundació Acollida i Esperança” que ja venia col·laborant en ella des de el mes de maig de 1996. Aquesta Fundació es dedica a atendre gent amb pocs recurso o sensa que tenent els anticosso del VIH. Ja des de el principi de la meva integració hem vaig dedicar de pla en les tasques administratives aixi com portant la comptabilitat del centre que en aquells momens tenia la Fundació. També vaig fer un seguit d’aplicacions informàtiques per portar el control de les pesones que atenia el Centre aixi com una agenda de la gent que, d’algua forma, col·leborava en en la tasque que dui’hem a terma.

A principi del 2003 em varen reubicar en unes altres dependencies de la Fundació. En aquell precis moment, l’institució ja contava amb dues cases d’Acollida un centre Odontologic per a la gent portadora dels anticosso i un Centre especial de treball per oferir un sou digna i que en un teps prodencial, els que poguesin reincorporar-se novament a la societat ho fesin.

Degut a que la meva tasca com a comptable i l’augment considerable que suposava el fet de dur les quatre entitats a nivell de números, s’hem va buscar un lloc més trenquil i en plana dedicació a la gestió financera de l’entitat.

Durant tots aquest anys de dedicació en aquest lloc de trball, també i particpava com a voluntari, fent una nit a la setmana de guardia amb els resident i un cop al mes m’hi estavatot el cap de setmana amb ells pel que fos nesesari.

Vaig haver d’agafar la baixa per accentuació de la meva situació física el 16 d’octubre de 2006. Varem veura i estudiar amb els metges d’anar a buscar la llarga malaltia.

Despres de fer la paparasa pertinent, el 17 de juliol de 2007 amb va arrivar la resolució en la que s’hem comunicava que hem donavant la llarga malaltia absoluta.

Lleure:

Des de el curs 85/86 fins el curs 95/96 vaig forma prt en un Centre d’Esplai com a catequista i monitor d’Esplai amb la titulació corresponent

A la edad de trent-set any, i amb l’ajut de les persones que m’envoltavan, vaig fer el gran pas de la meva vida. La cursa de la meva propia independencia. Un coneut que buscava pis per compartir i jo ens varem ajuntar per llogar un pis per compartir. Per mi era tot un repte ja que pensava que era capaç de fer-ho pero al mateix temps suposava deixar de que t’ho fesin tot a fe-ho tu