Complements a l’editor

Justificar a dreta i esquerra

Per justificar a dreta i esquerra un paràgraf hem d’fagim a la fulla d’estils, CSS, les següens linies de codi:

.justificar-text {
	text-align: justify;
}

En les opcions avançades de ada un dels blocs que formen part de la pàgin li tenim qu incloure:

justificar-text

Malgrat el resultat no es veigi en l’edició de la pàgina, el resultat es veura nomes quant entres en vista previa o com últim usuari.
CURA: En el suposat cas de no veue el resultat esperat, haurem d’esborrar l’historial del navegador.

Subrallar

Per tal de subrralla una paraula o una frase d’un paragref, hem d’incloure en la fulla d’estils el següent codi CSS:

.subrallat {
	text-decoration: underline;
}

I quant volguem subrallar el text inclourem el següent codi:

<span class="subrallat"> text a subrrallar </span>